Portretfilm maken

(docenten: Lau en Jan, redactie: Jan)

10 oktober 2019: Les 3/12 : Synopsis & Step-outline   (presentatie) 

 

26 september 2019: Les 2/12 : Titel, Logline en Premisse   (presentatie) 

Logline (bron: Joost Schrickx: Basisboek Scenario schrijven)

Op deze tweede avond allereerst enkele korte filmpjes ter inspiratie (zie hierboven). Na wat algemene opmerkingen vooraf (vooral het motto “Volledigheid mislukt, selectie is onvermijdelijk” blijft je bij!) starten we met ons “Filmplan”. De eerste stappen hier zijn het bedenken van een Premisse (in één zin opschrijven wat je wilt overbrengen), een Logline (idem, maar met wat meer invulling) en uiteraard de (werk)Titel. Dit is gelijk ook ons huiswerk deze keer: bedenk deze drie elementen (en wat alternatieven) voor je eigen portretfilm. Aan het werk dus!

12 september 2019: Les 1/12 : Koppels/Thema/Geïnterviewde/Tijdlijn  (presentatie)  

Op deze eerste avond hebben zich 6 deelnemers aangemeld om aan deze cursus “Portretfilm maken deel te nemen. Tyron, Martine, Bertie, Marja, Gerard en Jan gaan samen met Lau en Jan enthousiast van start. Na onderling overleg wordt er besloten om voor een gezamenlijk thema te kiezen.  Het thema “Vrijheid (oorlog , eigen keuze maken in je leven, etc.)” zal door iedere deelnemer in de meest ruime zin gebruikt” kunnen worden. Lau geeft  in zijn introductie aan welke elementen belangrijk zijn om een film inspirerend te maken. Punten als: waar gebeurd,  je ermee kunnen identificeren, inzicht geven ,hoop en ervan kunnen  leren komen aan de orde. Daarnaast zijn  ook emotie  en fascinatie van de verteller belangrijke elementen om steeds in je verhaal te betrekken.

Voor je een film gaat maken is research vooraf van de filmer zeer belangrijk. Zelf kennis vergaren, een plan maken, brainstormen  en een selectie van mogelijke vragen maken en de gegevens op betrouwbaarheid controleren, verdienen de nodige aandacht.

Daarna kan een voorgesprek met de verteller plaats vinden. Het doel is om de verteller te leren kennen en aan de hand van de vooraf bedachte vragen een” levens-tijdlijn “van de verteller te maken. Belangrijk is hierbij dat de “parels” in zijn verhaal gevonden worden, maar zonder daar al te diep op in wordt gegaan (dat bewaar je voor je interview). Met deze huiswerk opdracht zal in de volgende bijeenkomst deze levens-tijdlijn verder uitgewerkt gaan worden.

29 augustus 2019: Introductie      (presentatie)

De Videoclub Borne start met een workshop Portretfilm maken. Als filmer zoek je zelf een thema/verteller en werk je gedurende acht maanden aan Story-telling (de verhaal ontwikkeling), je interview techniek, het filmen en uiteindelijk het monteren van je eigen film.

Vandaag is de introductie van deze workshop, zie de bijgevoegde presentatie en (als mooi voorbeeld van het onderdeel “Interview techniek”) het onderstaande filmpje.