Lid worden

Het seizoen van de Videoclub Borne loopt van begin september tot eind april met woensdag en donderdag avond (behalve in de schoolvakanties) activiteiten. Totaal zijn dit circa 28+14=42 avonden, zie ook het clubprogramma.

Het lidmaatschap van de Videoclub Borne bedraagt 75 euro per jaar, (inclusief consumpties) en loopt steeds van 1 januari t/m 31 december. Ben je er nog niet helemaal zeker van, dan kun je ook (voor €37,50) een enkele keer half-seizoens lid worden.

De eerste clubavond (de eerste week na de schoolvakantie) is altijd de open avond en (uiteraard) gratis toegankelijk. Belangstellenden kunnen daarna in september ter oriëntatie maximaal 2 clubavonden gratis bezoeken. 

Voor onze cursussen geldt het tarief van €20 voor 5 avonden (inclusief hands-out en consumpties), maar je moet wel (minimaal een half seizoen) lid worden (voor €37,50).

Tot slot kun je ook individuele club- en praktijk-avonden (dus niet de cursusavonden) bezoeken voor 5 euro per avond (ook weer inclusief consumpties).

N.B. Aanmelden kan op ieder moment van het verenigingsjaar. De contributie wordt dan evenredig met de al voorbij zijnde maanden verlaagd. Een lid kan tijdens het lopende verenigingsjaar zijn lidmaatschap opzeggen, maar hij krijgt zijn contributie niet terug.