Lid worden

Het seizoen van de Videoclub Borne loopt van begin september tot eind april met wekelijks op de woensdag en donderdag avond (behalve in de schoolvakanties) onze activiteiten. 

Het lidmaatschap van de Videoclub Borne (VCB) bedraagt 75 euro per jaar, (inclusief consumpties) en loopt steeds van 1 januari t/m 31 december. De opzegtermijn is 1 maand, maar als je je opgeeft voor een van onze cursussen, dan wordt je minimaal voor de duur van die cursus VCB lid.

De eerste clubavond (de eerste week na de schoolvakantie) is altijd de open avond en (uiteraard) gratis toegankelijk. Belangstellenden kunnen daarna in september ter oriëntatie maximaal 2 clubavonden gratis bezoeken. 

Om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, moet je lid zijn van de Videoclub Borne. Daarnaast geldt het tarief van €20 voor 5 avonden (inclusief eventuele hands-out en consumpties) als bijdrage in de kosten specifiek voor die cursus (huur, hands-out, vergoeding voor de docent(e), e.d.).

Tot slot kun je ook individuele club- en praktijk-avonden (dus niet de cursusavonden) bezoeken voor 5 euro per avond (ook weer inclusief consumpties).

N.B. Aanmelden kan op ieder moment van het verenigingsjaar. De contributie wordt dan evenredig met de al voorbij zijnde maanden verlaagd.  

Mail de Videoclub Borne: info@videoclubborne.nl