Lid worden

Het seizoen van de Videoclub Borne loopt van begin september tot eind april met wekelijks op de woensdag en donderdag avond (behalve in de schoolvakanties) onze activiteiten. 

VCB lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Videoclub Borne (VCB) bedraagt € 75,- per jaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Wanneer je in de loop van een verenigingsjaar lid wordt, bedraagt de contributie € 10,- per maand over de maanden februari t/m april en september t/m december). Aansluitend per 1 januari is de reguliere jaarcontributie van toepassing. De opzegtermijn is 1 maand. De contributie is inclusief consumpties op de clubavonden. Bij deelneming aan cursussen wordt je lid gedurende minimaal de duur van de cursus. Het lidmaatschap loopt daarna door tenzij je tijdig opzegt. Als lid van de Videoclub Borne kun je onze clubavonden met de diverse interessante gastsprekers van de videoclub bezoeken (zie Clubavonden).

Cursussen

De Videoclub Borne staat ook bekend om zijn vele cursussen, zie onze website de items onder de hoofdmenu’s “Film maken” en “Monteren”. Voor het volgen van deze cursussen dien je lid te zijn van de Videoclub Borne (zie hierboven).  Naast het lidmaatschap bedraagt de prijs dan slechts 30 à 40 euro voor een gehele cursus. Iedere cursus start alleen bij een zeker minimaal aantal deelnemers (meestal 5 of 10). Zie de beschrijvingen van de cursussen voor alle informatie per cursus.

Tot slot

De eerste clubavond (de eerste week na de schoolvakantie) is altijd een open avond en (uiteraard) gratis toegankelijk. Belangstellenden kunnen daarna in september ter oriëntatie maximaal 2 clubavonden gratis bezoeken. Tot slot kun je ook nog individuele clubavonden (dus niet de cursusavonden) bezoeken voor 5 euro per avond (ook weer inclusief consumpties).

Mail de Videoclub Borne: info@videoclubborne.nl