Over de Videoclub Borne (VCB)

Mail de Videoclub Borne: mailto:info@videoclubborne.nl

De Videoclub Borne (VCB) is een (geregistreerde) vereniging van amateur filmers uit Borne en omstreken (Hengelo, Almelo, Delden, …). Het doel van de vereniging is het verbinden van amateurbeoefenaars van aan beeld en geluid gerelateerde digitale media, zowel in technische als creatieve zin en op alle vaardigheidsniveaus. Kernwaarden hierbij zijn: het volgen van de betreffende actuele ontwikkelingen,  het actief betrekken van de clubleden hierbij en het elkaar op een positieve wijze stimuleren samen te werken aan digitale mediaprojecten.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het houden van clubavonden met diverse gastsprekers en het vertonen/bespreken van de (eigen) films en andere aan digitale media gerelateerde producties,
  • het aan de leden aanbieden van aan beeld en geluid gerelateerde digitale media cursussen/workshops;
  • het (samen) maken van films en/of het samen werken aan andere (aan beeld en geluid gerelateerde) digitale media projecten;
  • het organiseren van activiteiten voor specifieke doelgroepen (zoals voor de verschillende platformen (Windows en Apple), voor gebruikers van specifieke tools (drones, gimbals, smartphones, etc.) en/of voor specifieke deelaspecten (zoals story-telling, filmopnamen en video-montage));
  • het stimuleren van de leden om deel te nemen aan cursussen en festivals van andere clubs en/of overkoepelende organisaties.