MagiX montage

(docenten Gerrit, Henk en Gerard)

Basiscursus – Videoclub Borne

De eerstvolgende MagiX montage basiscursus start in september 2021, zie hierboven voor een beschrijving en bij “Kalender (data)” voor de data. Hieronder de verslagen van de laatst gehouden MagiX basiscursus.

========================================================== 

Terugkomavond do 21 januari 2021

Op deze terugkomavond waren alle cursisten weer aanwezig. Van de opnamen op en rond het station waren diverse films gemonteerd en deze hebben we bekeken en kort besproken. Iedereen was enthousiast over onze MagiX montage cursus. Alle docenten en begeleiders van de Videoclub Borne: bedankt voor jullie geweldige inzet!

Tot slot nog een woord van dank aan alle mensen van VCB die zich hebben ingezet om ons weer een stukje beter wegwijs te maken met MAGIX. Van de voorbereiding tot de catering tot het geven van lessen tot het maken van het naslagwerk tot het ondersteunen tijdens de lessen.  Namens alle deelnemers hartelijk dank.

Do 7 januari 2021: Les 5 – Je film exporteren & vertonen  

(Hands-out DVD menu maken)

De laatste lesavond bestond uit 2 delen. Gerrit leerde ons op de laatste cursusavond in het eerste deel om een film op te slaan en te exporteren. Dit kan op verschillende manieren. In ieder geval leerzaam dat je nu de achtergrond beter kent van wanneer je de één of het ander kunt toepassen. In het cursusboek is dit als mooi naslagwerk duidelijk toegelicht. Guus nam ons in het tweede deel mee  in het fenomeen PLEX TV. Door het installeren van deze betreffende software op bv jouw telefoon, tablet, pc of NAS kun je jouw video’s, muziek en foto’s  wanneer en waar je maar wilt naar ieder apparaat streamen. 

Donderdag 10 december 2020: Les 4 – Titels.
Vanavond zijn we verder wegwijs gemaakt in de mogelijkheden van de MagiX titels. Van de standaard situatie naar de verschillende lettertypes naar de schaduwranden en 3-D sjablonen. Een veelheid aan mogelijkheden om voor titels te gebruiken. Tot slot nog kort de timecode (mogelijkheden om data en tijden toe te voegen) besproken. Wel krijgen we de volgende “waarschuwing” mee: werk niet te veel met verschillende titels en alle bijbehorende verschillende mogelijkheden in een film of compilatie van foto’s. Het geheel zal hierdoor erg onrustig worden voor de kijker. Maar zoals altijd, het is en blijft persoonlijk. Met dank voor de afgelopen lessen en op naar de laatste cursusavond.

Donderdag 26 november 2020: Les 3 – Bewerken van het geluid.

Ditmaal les 3 over het bewerken van het geluid. Gerrit leerde ons dit keer, uiteraard weer met hulptroepen van de club, alle in en outs van het geluid. Geluid kan feitelijk op elk spoor worden gezet. Ook hoe je sporen met geluid kunt combineren zonder dat alles door elkaar loopt! Je kunt namelijk dan 1 of meerdere sporen uitzetten en ook kun je het volume aanpassen. Met wat geduld en gepriegel is het zelfs mogelijk om het volume van de film te dempen en als het ware te “vervangen” door een  voice-over (ingesproken tekst). Na een paar keer oefenen ging het prima. Maar ook voor het geluid geldt: blijven oefenen. Op naar les 4 waar we uitleg gaan krijgen over titels.

Extra voordeel om lid te zijn van de VCB. Gisteravond bleef mijn afspeelmarker staan terwijl er wel geluid was. Ook de beelden waren soms in slow motion. Kortom er moet iets aan de hand zijn. Van de aanwezige hulptroepen kreeg ik al vele aanwijzingen en tips alleen tot op heden nog zonder resultaat. Maar je weet dat je bij de club niet alleen met een probleem zit, gedeelde smart is ….. I.o.m. met Lau nu voor een avond een afspraak ingepland met Gerard om samen na te gaan wat er aan de hand is. Dat is toch mooi een extra service van de VCB naast een mogelijke persoonlijke begeleiding bij problemen n.a.v. de MAGIX-cursus.

Donderdag 12 november 2020: Les 2 – Objectbewerkingen, markers en overgangen.

De tweede les monteren met Magix voor beginners welke deze keer door Henk werd gegeven. Hij heeft duidelijk uitgelegd hoe je shots op de tijdlijn plaatst om er daarna mee aan het werk te gaan. Ook vanavond weer goede ondersteuning van diverse leden van de Videoclub Borne. Hoofdstuk 2 stond op de rol. Met name gericht op objectbewerkingen, markers en overgangen. Bij objectbewerkingen is het van belang om het groeperen en degroeperen goed onder de knie te krijgen. Dit is bijvoorbeeld  nodig om het beeld en geluid los van elkaar te kunnen koppelen. De afspeelmarker markeert het punt van waaraf de film wordt afgespeeld. Tot slot van de avond zijn de verschillende soorten overgangen aan bod gekomen.

Om het hoofdstuk af te ronden is het wel mooi dat er hulptroepen zijn die ons als cursisten helpen. Anders zouden Gerrit en Henk van een hoofdstuk waarschijnlijk bepaalde onderdelen niet kunnen behandelen.  Wel is het nu zaak om thuis veel te oefenen. Anders raak je in het vervolg van de cursus letterlijk en figuurlijk denk ik het beeld- en of geluidsspoor bijster. Ook nu geldt dat het handboek een mooi naslagwerk is en blijft voor thuis.

Donderdag 29 oktober 2020: Les 1 – Introductie, werkvelden, instellingen.

Eindelijk is het dan zo ver. Lang verwacht en toch gekomen: de inhoudelijke start van onze VCB MagiX beginnerscursus! Vier weken geleden zijn we gestart met bestandsbeheer (zie de voorgaande beschrijving). Na een korte ZOOM voorstelronde van de deelnemers begon Gerrit ons de kneepjes van Magix te leren. Eerst de instellingen goed aanpassen en vervolgens stap voor stap door het goed gedocumenteerde handboek dat door Harry en Lau speciaal is ontworpen voor deze cursus. Dit handboek is tevens een mooi naslagwerk voor thuis. Al met al hebben we ons er aardig doorheen geslagen op deze eerste avond en hoofdstuk 1 kunnen afronden. De kop is er af, goed gevoel aan over gehouden en nu op naar de volgende les (over 2 weken).

Donderdag 1 oktober 2020: Cursus Windows 10 Bestandsbeheer.

Vanavond hebben we de voorbereidende les (Windows 10) Bestandsbeheer. Onze docent Gerrit leidt ons stapsgewijs door alle mogelijkheden heen. Vergeleken met de eerdere Windows versies is er veel hetzelfde, maar zitten de knopjes toch weer anders. Ook komen er steeds nieuwe mogelijkheden bij. Vooral de optie “Snelle toegang” kan wel handig zijn, maar geeft veel verwarring. Het advies van Gerrit is toch: weet altijd waar je bestanden staan, dan kun er ook beter mee omgaan. 

==========================================================