Privacy beleid

Wat is de AVG?
De AVG staat voor de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel GDPR (General Data Protection Regulation), die in de hele EU geldig is. De AVG is 25 mei 2018 in werking getreden. Alle verenigingen (ook de VCB) moeten dus nu aan de eisen van de AVG voldoen. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, die in 2001 inging.

1. Privacy reglement Videoclub Borne (VCB)

Door het aanmelden als lid van de Videoclub Borne wordt toestemming gegeven voor de hieronder aangegeven acties. Door het afmelden als lid van de Videoclub Borne wordt deze toestemming weer ingetrokken. Aan- en afmelden als lid kan alleen schriftelijk dan wel via email. Van de wijzigingen in het ledenbestand wordt een register bijgehouden.

1. Ledenlijst en smoelenboek

 • Van de clubleden worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd:
  • naam,
  • adres, postcode: voor het sturen van post als het mailadres niet meer functioneert.
  • mailadres: voor het op de hoogte houden van onze activiteiten en verzoeken tot betalen van contributie.
  • telefoon nummer: voor het onderling maken van afspraken m.b.t. clubactiviteiten.
  • taak/taken binnen de VCB: zodat alle leden weten wie wat doet.
  • foto: zodat alle leden weten wie wie is.
 • Deze gegevens worden door de beheerder privacygegevens digitaal bewaard en beveiligd tegen misbruik.
 • De ledenlijst en het smoelenboek worden (als PDF) uitsluitend aan leden van de Videoclub Borne verstrekt. Voor iedere andere verstrekking zal expliciet toestemming gevraagd worden aan de betreffende leden.
 • Van de wijzigingen in de ledenlijst wordt een register bijgehouden.

2. Foto’s en video’s

 • Voor PR doeleinden worden er door de Videoclub Borne foto’s en video’s op het YouTube kanaal (Videoclub Borne), de website www.videoclubborne.nl en/of het facebook kanaal (“videoclubborne”) geplaatst. 
 • Deze foto’s en videos zijn (1) gemaakt door de clubleden zelf en/of (2) gemaakt door anderen tijdens de activiteiten van de club.
 • Op schriftelijk verzoek van een clublid zullen foto’s en video’s door hem/haar gemaakt en/of waarop hij/zij zelf zichtbaar is z.s.m. verwijderd worden.

3. Verslagen van clubactiviteiten

 • Voor PR doeleinden worden er door de Videoclub Borne verslagen van clubactiviteiten op de website  (www.videoclubborne.nl) en op facebook (“videoclubborne”) geplaatst.
 • De eventueel hierin genoemde clubleden worden uitsluitend met de voornaam aangegeven.

(einde privacy reglement Videoclub Borne)

2. Privacybeleid Videoclub Borne

1. Algemeen

De beheerder privacygegevens is dhr. L.J.M. Hopmans (voorzitter Videoclub Borne).

2. Wie mag de gegevens inzien en bewerken.

De persoonsgegevens inzien mogen uitsluitend de leden van de Videoclub Borne. Voor iedere andere inzage zal expliciet toestemming gevraagd worden aan de betreffende leden. De persoonsgegevens bewerken mag uitsluitend de beheerder privacygegevens. 

3. Hoe worden gegevens vernietigd als ze niet meer nodig zijn.

Alle persoonsgegevens worden van de gegevensdrager (de computer) verwijderd als ze niet meer nodig zijn. Eventuele afdrukken met deze persoonsgegevens worden vernietigd.

4. Hoe is je computer beveiligd zodat is gewaarborgd dat niemand anders toegang tot de gegevens kan krijgen.

De computer van de beheerder privacygegevens is beveiligt met G DATA Total security (met automatisch bijgewerkte virus handtekeningen).

(einde privacybeleid Videoclub Borne)