De Filmwerkplaats

(begeleiding: Bertie Borggreve, redactie John)

De eerstvolgende cyclus “De Filmwerkplaats” wordt gehouden in het najaar van 2021 en voorjaar van 2022, zie hierboven voor een beschrijving en bij “Kalender (data)” (de middelste kolom) voor de data.

   

Hieronder de verslagen van de laatst gehouden avonden.

========================================================== 

Voorbeeld découpage:

Filmen en privacy

========================================================== 

Do 14 okt 2021: Bespreking van de organisatie tijdens de filmdagen.        (voorbeeld call-sheet)

Opname van de film “Blind vertrouwen”

Het is bijna zover. Alle deelnemers aan de Filmwerkplaats hebben aangegeven op welke dagen zij beschikbaar zijn voor het opnemen van de film. Daar zijn voorlopig de volgende data uit naar voren gekomen: za 13 nov; vr 19 nov; za 27 nov; za 4 dec ;za 11 dec en tot slot za 18 dec. Besloten is om ook s-avonds opnamen te gaan maken, dus de data gaan nog wijzigen. Er wordt overlegd met de spelers wanneer zijn aanwezig moeten zijn en waar. Al dat soort zaken wordt vastgelegd in een zgn. callsheet.

Callsheet

Vanavond is uitgelegd wat een call-sheet is, waarom het noodzakelijk is om callsheets te hebben en hoe het werkt. Per opnamedag is er een lijst waarop alles wat met de opnamen van die dag te maken heeft vermeld staat. Hierbij valt te denken aan locatie(s), welke spelers die dag aanwezig zijn, welke crew aanwezig is, welke apparatuur op de set aanwezig is, welke materialen voor de spelers er moeten zijn, kleding, schmink, alle contactgegevens en wat dies meer zij. Vrijwilligers hebben zich aangemeld voor het produceren van dergelijke callsheets.

Locaties

In het scenario staan de locaties beschreven waar het verhaal zich afspeelt. In deze fase van de voorbereidingen op de opnames moeten definitieve harde afspraken gemaakt worden over de exacte locaties, tijden en aanwezigen. Dat is in volle gang. Wanneer zich belemmeringen voordoen, kan het zijn dat er wat geïmproviseerd moet worden of dat naar een andere locatie moet worden uitgeweken. Dit proces wordt gedaan door de locatiescout.

Oefenen met rollen

Op 30 september is geoefend met het opnemen van een scene en de diverse rollen van de crew. Van deze oefensessie is een montage gemaakt om te zien waar bij de definitieve opnames rekening moet worden gehouden. Het is goed dat dit gedaan is. Op deze manier krijgt men duidelijke feedback op het eigen werk. Heel leerzaam, dus. Daarom zal deze oefening op de volgende bijeenkomst (28 oktober) nogmaals worden herhaald.

Do 30 september 2021: Oefenen met het maken van filmopnamen     (de découpage)

 

(extra ZOOM sessie) Donderdagavond 8 juli 2021: Bespreking van de oefeningen rondom het maken van een decoupage en het maken van vervolgafspraken.

Planning

Zondag 18 juli bespreken Paul, Martine, Tyron en Lau het scenario van “de tijd heelt alle wonden”. Uiterlijk in de derde week augustus wordt het definitieve scenario aangeleverd aan de mannen van de decoupage: Paul Christiaan, Fred en John. Zij leveren de decoupage aan in de tweede week van september. I.v.m. persoonlijke situaties zal Paul het eerste deel voor zijn rekening nemen, Fred het tweede en John het derde deel.

Bespreking van de oefen decoupages

Er is veel werk besteed aan het maken van de decoupages door Paul C, Fred en John. Zij hebben elkaar onderling feedback gegeven en Lau heeft de nodige opmerkingen gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een apart document.

Afspraken over uniforme aanpak

Gewerkt zal worden met 1 A4 per plattegrond. Hierin worden de camera standpunten getekend. Er zullen slechts drie soorten beeld-uitsnedes worden gebruikt: T, M, Cu (Totaal, Medium en Close-up). Op de plattegrond wordt dat naast de aanduiding met letter ook nog eens verduidelijkt door de camera verder weg of dichterbij te tekenen. Dramatische assen worden met een stippellijn aangegeven en loopbewegingen met een gesloten lijn met een pijlpunt om de richting aan te geven. In principe worden er vaste camera standpunten met statief gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt van zoom-functies. De decoupage bestaat uit drie delen: plattegrond, shotlist en storyboard. In deze volgorde worden ze ook gemaakt. Het storyboard is ter aanvulling op plattegrond en shotlist en helpt vooral bij het uitleggen van de bedoeling aan alle betrokkenen, zowel spelers als de technische crew. Om ervoor te zorgen dat de drie decoupeurs tzt een uniforme aanpak hanteren wordt nog eenmaal een extra zoom bijeenkomst georganiseerd.

Volgende zoom-sessie dinsdag 13 juli 2021 20:00. Deelnemers Bertie, Lau, Fred, Paul Christian, Henk en John.

Donderdagavond 3 juni 2021: Uitvoerige bespreking van het scenario van de film “Blind Vertrouwen” en afspraken over découpage en shotlist.

Dit is de laatste Zoom-sessie geweest van De Filmwerkplaats voor de zomervakantie. Negen leden, waaronder de schrijvers van de laatste versie van het scenario, Tyron en Martine, hebben nog een keer het gehele scenario doorgenomen. De lengte van het plan is goed en de tendens ook. Tyron en Martine hebben de afgelopen weken heel veel denk- en schrijfwerk verricht. Doordat alles op detail werd doorgesproken kwamen er nog wat nieuwe inzichten: op enig moment komt er een zakhorloge voor in het scenario. We hebben besloten dat horloge op een aantal momenten terug te laten komen in de film, zodat het horloge, in aanvang onbeduidend,  steeds meer betekenis gaat krijgen. Een betere titel wordt dan: “De tijd heelt alle wonden”. Tyron en Martine passen het scenario aan en leveren dit aan voor 8 juli.

Verder was twee weken geleden al afgesproken dat Paul Christian “the making of” maakt.

Als oefening maken Fred, Paul en John een découpage en shotlist van de eerste scene: 01: Intro van Tony/dag int autogarage. Op 8 juli is er een overleg hierover gepland via Zoom tussen de drie heren, aangevuld met Bertie en Lau. Het is de bedoeling dat er tot een gemeenschappelijke stijl gekomen wordt, zodat er een samenhangende découpage en shotlist komt, wanneer Fred, Paul Christian en John straks de découpage en shotlist voor de hele film verzorgen. Volgende zoom-sessie 8 juli 2021. Deelnemers in ieder geval Bertie, Lau, Fred, Paul en John (en de andere leden van de groep voor zover ze willen).

Donderdagavond 20 mei 2021: Organisatie van de productie

Na enkele updates (zie hieronder bij het verslag van 6 mei) en de voortgang (script en découpage), bespreken we vandaag vooral de organisatie van de productie. Er vanuit gaande dat de pre-productie achter de rug is en alles gereed is voor het organiseren van de draaidagen, moet er nog veel geregeld en georganiseerd worden:

 • Crew, staat onder leiding van de Beeldregisseur.
 • Cast, staat onder leiding van de Spelregisseur. De beeldregisseur bepaald wederom de Cast tijdens het filmen.
 • Apparatuur, we hebben onder de leden van de Filmwerkplaats genoeg apparatuur en anders bij de Videoclub.
 • Art director (of decorbouwer) verantwoordelijke. Dit hoeft hij of zij niet alleen, want daar kunnen anderen (binnen of buiten de Filmwerkplaats) mee helpen. Hij of zij is er wel verantwoordelijk voor dat alle decorstukken af zijn tijdens draaidagen. De eventuele gemaakte kosten in overleg met onze penningmeester.
 • Props, de rekwisieten. Dit kan veel werk zijn en kunnen we in onderling overleg. We moeten overleggen wie er de leiding erover heeft. Beeldregisseur?
 • Locaties, wij moeten filmlocaties hebben. Nadat het storyboard gereed is, zijn de gewenste locaties bekend. De locatieschout maakt afspraken en legt data en tijden vast. Niet vergeten de oefenruimte voor de Cast regelen. Ook in overleg regelen wat te doen met rolstoel, ziekenhuisbeelden en welke auto’s te gebruiken voor het te filmen ongeval.
 • Kleding. Dit kan door de acteurs zelf geregeld worden en anders in overleg met de Filmwerkplaats medewerkers of (nog anders) lenen/huren. De Beeld en Spelregisseur bepalen de kleding.
 • Grime, er is maar 1 Grimeur nodig met spullen omdat we maar twee acteurs hebben en misschien enkele figuranten.
 • Catering: daarover heb ik contact gehad met Lau en met Fred. Deze uitgaven gaan in overleg met Fred en het wordt (per opname dag) aan 1 iemand overgelaten om dit te verzorgen. We zullen ongeveer 5 dagen filmen. Idee is in de ochtend opbouwen, dan samen lunchen (bij iemand thuis) en dan in de middag draaien.
 • Film maken van the making off  “Blind Vertrouwen”: dit gaat Paul oppakken.
 • Call-sheet, door middel van een Call Sheet kun je zien welke dag, welke locatie, crew, apparatuur, licht en cast aanwezig is op welk tijdstip. Hierop staat ook welke scènes en shots op die dag gedraaid gaan worden (het draaischema). Bij vijf draaidagen heb je dus vijf call-sheets en vijf draaischema’s. Voorstel dit te laten maken door de regisseur.

We spraken naar aanleiding van filmlocaties, ook over filmen en privacy: kunnen we eigenlijk zomaar voorbijgangers op straat of in park filmen? Lau heeft het uitgezocht, zie Filmen en privacy

En tenslotte, hoe maak je dan een “trailer”? Een Trailer wordt gemaakt nadat de film gemonteerd is. De gefilmde stukken die in de film staan, komen zo ook in de trailer. Let daarbij op: 1. Het verhaal in vogelvlucht, 2. Spanning erin houden en maken, 3. Gezichtsuitdrukkingen, 4 Gebeurtenissen.

Hieronder twee mooie voorbeelden van de speelfilm “Spijt”.

Donderdagavond 6 mei 2021: Teaser, invullen van rollen en callsheet 

Paul had allereerst al een heel aardige teaser gemaakt, zie hierboven. Dit ook als voorbeeld voor zijn idee is om ook delen van de uiteindelijke film zonder gesproken tekst, dus met alleen de muziek te maken. Duidelijk is dat dit inderdaad erg sterk werkt.

De pre-productie krijgt al aardig vorm, zie De Filmwerkplaats CREW:

 • Tyron en Martine werken aan het scenario (het script),
 • John werkt aan de découpage en maakt een shotlist (Paul gaat hem hier bij helpen).

Ook hebben we een eerste opzet van de “Crew” tijdens de filmopnamen (de “productie”):

 • Lau: Beeldregie
 • Bertie: Spelregie
 • Fred en Gerard: Cameramannen
 • John en Henk: Geluidopnamen (boom (de microfoon aan een hengel) en recording)
 • Peter: Gaffer, lichtman en manusje van alles.

En ook voor de post-productie hebben zich al leden aangeboden:

 • John: Editing
 • Paul Christiaan: Componist en muziek-samenstelling

Hieronder een aardig voorbeeld van alle rollen tijdens de filmopnamen. Tot slot bespreken we nog de opzet van het zogenaamde callsheet, het document met alle belangrijke informatie dat wordt rondgestuurd circa een week voor de draaidag, zie enkele voorbeelden:

 

Donderdagavond 22 april 2021: Uitleg van de mogelijke rollen tijdens de productie van een film en afspraken over de samenstelling van de crew voor de opnamen van de speelfilm van De Filmwerkplaats. Extra Zoom-bijeenkomsten van de Filmwerkplaats in mei en juni.   (de presentatie)

In de bijeenkomst van vandaag zijn 5 van de 12 deelnemers verhinderd. Het is daardoor lastig om definitieve afspraken te maken. Wel is het mogelijk de te nemen besluiten goed voor te bereiden.

Vervolgbijeenkomsten

Het maken van een (speel-)film bestaat uit drie delen:

 1. Pré-productie: het proces van het scheppen van voorwaarden (van idee tot script en draaiboek) om de film op te kunnen nemen.
 2. Productie: de daadwerkelijke opnames maken
 3. Post-productie: het editen en het afwerken van de film.

In het proces zit De Filmwerkplaats op dit moment nog in de pré-productie fase: het scenario wordt geschreven, maar de découpage moet nog plaatsvinden. Dit is het proces van het omzetten van het scenario in opnameplannen (shotlists en/of storyboard). Dit betekent dat er nog meer tijd nodig is voor de voorbereidingsfase. Er zijn daarom drie extra Zoom-bijeenkomsten gepland: 6 mei, 20 mei en 3 juni.

Op 6 mei heeft Tyron waarschijnlijk het scenario voor 50-75% geschreven, samen met Martine en Marja. In week 17 (week van 26 april) stuurt Tyron het scenario rond voor zover het is geschreven. Dit is deels op verzoek van Tyron zelf. Hij wil graag feedback. John zal in de komende weken naar aanleiding van een aantal scènes plattegronden tekenen, waarin camera’s, personen en bewegings- en dramatische assen te zien zijn. Dergelijke plattegronden dienen tijdens de opname als plan voor opstelling, beweging en beeldhoeken.

Rollen tijdens de productie

Bertie legt aan de hand van een aantal filmpjes uit welke rollen en taken er zijn tijdens de productie van een (speel)film. Bij een professionele film zijn vaak heel veel mensen bij de productie betrokken. Deze mensen zijn de crew. Elk crew-lid heeft een specifieke taak. De taken zijn bij elke filmproductie gelijk, maar het aantal crew-leden niet. Bij kleinere producties hebben crew-leden vaak meerdere taken en verantwoordelijkheden.

Voorstel verdeling rollen voor De Filmwerkplaats:

De eindverantwoordelijke voor het goede verloop van het hele opnameproces is de productieleider. In dit voorstel is deze rol verenigd met de rol van beeldregisseur. De productieleider/beeldregisseur zorgt er dus voor dat alles volgens plan wordt opgenomen (de taak als productieleider) en is tevens verantwoordelijk voor de artistieke invulling (de taak van beeldregisseur).

De spelregisseur heeft dezelfde rol als een regisseur bij een toneelstuk. Hij is verantwoordelijk voor het juiste dramatische spel (de spelers) van de film. Het scriptmens (voorheen scriptgirl) zorgt ervoor dat bij opeenvolgende shots alles continue is. Beeld en rekwisieten moeten kloppen in de opeenvolgende shots. Het voorstel is te gaan werken met 2 cameramensen; 2 geluidsmensen (1 boom en 1 recorder) en iemand die de belichting in de gaten houdt. Naast de crew is er ook nog de cast. Dat zijn de spelers en figuranten.

Volgende keer

Er wordt aan alle deelnemers van De Filmwerkplaats gevraagd om alvast na te denken over welke rol je tijdens het filmproductie fase (de filmopnamen) op je zou willen nemen. Op 6 mei willen we (en hopelijk kunnen we) dan daarover definitief besluiten. De volgende zoom-sessies van de filmwerkplaats zijn gepland op: 6 mei, 20 mei en 3 juni.

Donderdag 25 maart 2021: Afronding bespreking ingestuurde reclamefilmpjes. Afronding uitleg theorie stappenplan Filmmaken: treatment, découpage, plattegronden en shotlist. 

Op 21 april is de slotavond van dit seizoen. Lau roept alle leden op tot het insturen van gemaakte filmpjes. Die dingen op 21 april mee voor een prestigieuze prijs, namelijk de OSCAR!!!

Reclamefilmpjes

Fred heeft zijn ingezonden filmpje verbeterd door het product waar het om gaat wat duidelijker neer te zetten. Peter heeft alsnog een filmpje ingestuurd over schminken. Mooie beelden, maar het commentaar was dat de boodschap nog wat duidelijker mag. 

Om bij een reclamefilm de boodschap goed neer te zetten doet Lau de suggestie om gebruik te maken van het AIDA model. Dit staat voor Attention (= aandacht van de kijker vangen); Interest (= de kijker interesseren voor het product of dienst); Desire (= verlangen opwekken bij de kijker) en Action (= de kijker bewegen om in actie te komen en het product of dienst af te nemen). Dit marketing-principe is al heel oud: in 1850 komt een vreemd uitgedoste man met paard en wagen de stad binnen gereden (Attention). Hij roept dat hij hét middel heeft tegen allerlei kwalen, zoals zweren en haaruitval. (Interest). Hij vervolgt zijn verhaal: “Dames en heren, u wil toch ook aantrekkelijk gevonden worden voor het andere geslacht?” (Desire). Koop mijn Haarlemmer olie; ik heb goed kunnen inkopen, dus ik maak speciaal voor u een hele speciale prijs, slecht 5 stuivers!! U zult mij dankbaar zijn! (Action)

Scenario

Lau heeft een gratis programma gevonden dat het scenarioschrijven vergemakkelijkt: TRELBY. Lettertypes en inspringen worden automatisch aangemaakt. Tyron, Martine en Marja zijn al bezig geweest met het schrijven. Het verhaal begint vorm te krijgen!

Treatment/Scenario, découpage, plattegronden en shotlist

Dit stuk theorie neemt Lau voor zijn rekening. Treatment is het omzetten van het verhaal in beelden en geluiden (die de kijker gaat zien). Deze worden per sequentie beschreven. Een sequentie is een eenheid van  handeling. Voorbeeld: Piet pakt zijn autosleutels, loopt de deur uit, stapt in de auto, start en rijdt de straat uit. Dit is de sequentie: Piet vertrekt. Deze sequentie bestaat uit meerdere scènes (een scène is namelijk een eenheid van plaats en tijd). In dit geval zijn er 3 scenes: 1. Piet pakt zijn autosleutels (woonkamer), 2. loopt de deur uit (hal), 3. stapt in de auto, start en rijdt de straat uit (buiten). In het scenario (script) worden o.a. de dialogen toegevoegd.

Decouperen gaat nog een stapje verder. Als de scènes duidelijk zijn, moet worden bedacht welke shots we per scène achtereenvolgens gaan zien. Dit proces van decouperen kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door per scène eerst een plattegrond te maken: teken daarin de belangrijkste objecten en de acteurs (waar staan ze en waar gaan ze naar toe). Zo’n plattegrond is ook heel handig om vooraf te zien of er geen fouten worden gemaakt met het overschrijden van de assen of het in beeld krijgen van ongewenste zaken. Teken vervolgens ook de camera standpunten in de plattegrond (nummer ze cam1, cam2, cam3, etc.) en kies de kaders: bijvoorbeeld Close-Up, Medium , Longshot, etc. Aan de hand van deze plattegrond wordt tenslotte een shotlist gemaakt (een lijst van de opeenvolgende shots die de kijker in de uiteindelijke film gaat zien) en de découpage is klaar! Zie ook het Voorbeeld shotlist.

Hoe verder met de speelfilm?

De theorie is nu afgesloten. Nu is het zaak om de theorie in de praktijk te brengen. Dat zal na het zomerreces gebeuren, als de pandemie het toe laat. Volgende keer zullen we de functies van de crew moeten gaan verdelen. Het wordt aan ieder gevraagd om vast na te denken over wat je wel of niet zou willen doen in het proces van het maken van de film. Tyron, Martine en Marja hebben al een rol, namelijk het schrijven van het scenario. Indien nodig kunnen we nog wat extra Zoom-sessies inbouwen dit seizoen. Op 22 april zal blijken of dit nodig is. Volgende zoom-sessie van de filmwerkplaats: 22 april.

 

Donderdag 25 maart 2021: Plan Tyron, Martine en Marja zal leidend zijn voor het schrijven van een scenario voor de korte speelfilm. Info over découperen, soorten assen en scenario’s.

Op de agenda vandaag staan de rest van de reclamefilmpjes, uitleg over découpage, de assen bij het filmen en het bespreken van de uitwerking van de synopsis voor de korte speelfilm.

Reclamefilmpjes

Fred en Paul Christian hebben hun filmpjes ter bespreking gegeven. Fred heeft een filmpje gemaakt over een spel voor mensen die een kinderwens hebben en Paul Christian reclame voor een online viool tutor. De filmpjes zijn hieronder te bekijken.

Découpage

Hier wordt een stukje theorie gegeven. Het zal later worden gebruikt bij het maken van de korte speelfilm. Découpage is het proces waarbij wordt bedacht welke soorten shots (close-ups, medium en totaal shots (WS=Wide Shot)) er (in welke volgorde) gemaakt worden. Het resultaat van de découpage is dus een lijst van shots (de shot-list). Deze lijst wordt aangevuld met de posities van de camera(s) en de positie van de acteurs en hun bewegingen, zie het onderstaande voorbeeld. 

Assen bij het filmen

Wanneer meerdere shots achter elkaar worden gezet, is de kijkhoek van het grootste belang. Dat wat in beeld komt moet gefilmd zijn vanuit het perspectief van de kijker. De kijker moet waar kunnen nemen, zoals dat in het echte leven ook gebeurt. Om dit te kunnen realiseren moet de filmer o.a. rekening houden met verschillende assen. Zoals bijvoorbeeld de dramatische as: een denkbeeldige lijn die de kijkrichting aangeeft. Meestal is dit de lijn tussen twee personen of tussen één persoon en het object waar die persoon naar kijkt. De camera moet in vrijwel alle gevallen aan één kant van die denkbeeldige lijn, de dramatische as, blijven. In het onderstaande filmpje wordt dit goed uitgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat het (voor de kijker) lijkt of de twee personen (van het ene naar het andere shot) van plaats verwisselen (wat verwarrend is voor de kijker). Overigens, wèl over een dramatische as gaan kan wel, maar dan moet je het de kijker laten zien (bijvoorbeeld door met een bewegende camera zoals bij een opname met een drone over de as te gaan). 

Synopsis plus step-outline korte speelfilm

Tyron, Martine en Marja hebben de synopsis voor de korte speelfilm zodanig aangepast dat de de benodigde opnames wat beter gemaakt kunnen worden. Bovendien hebben ze wat aanpassingen in het verhaal gemaakt, zodat de plotwendingen wat duidelijker zijn geworden. Tot slot hebben ze een step-outline (de indeling in scènes) gemaakt. Deze zal worden bewerkt tot een scenario en ook dit wil het drietal voor hun rekening nemen. Alle deelnemers zijn erg enthousiast over het resultaat tot nu toe.

De layout van een scenario is lastig. Bij het schrijven van het scenario krijg je te maken met veel inspringen, vastgestelde lettertypen, etc. Lau zal daarom een programma zoeken dat het schrijven van een scenario moet gaan vereenvoudigen. Volgende zoom-sessies van de filmwerkplaats: 8 april en 22 april.

 

Donderdag 11 maart 2021: Deelnemers tonen gemaakte reclame filmpjes, synopsis korte speelfilm wordt aangepast en de opbouw van een scenario wordt uitgelegd.

Reclamefilmpjes

Drie reclamefilmpjes worden getoond. De filmpjes van Tyron en Paul zijn nog niet helemaal af. Gevraagde feedback wordt volop gegeven. Twee van de filmpjes zijn hieronder te zien.

Synopsis korte speelfilm

Tyron en Martine hebben de synopsis voor de korte speelfilm, welke in de loop van het jaar zal worden gemaakt, aangepast. Het plot wordt uitgebreid besproken hetgeen leidt tot een laatste, definitieve, versie. Marja zal in overleg met Tyron en Martine deze versie vormgeven.

Scenario

In een scenario worden de scenes beschreven. Een scene is een eenheid van plaats en tijd. In het scenario wordt per scene alle teksten (dialogen) en handelingen uitgeschreven. Het is een beschrijving van de beelden, samen met de geluiden, die straks in de film te zien zijn. Bertie legt uit hoe het werkt aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld. Dit voorbeeld zal aan de deelnemers worden toegestuurd. Onderstaande filmpje ter inspiratie.

Vervolg

In de Zoom-sessie van 25 maart a.s. gaan de deelnemers aan de gang met het scenario van de korte film. Bertie stelt voor dat er 15 scenes komen van ieder ongeveer 1 minuut. Daarnaast zullen plattegronden aan de orde komen. Op zo’n plattegrond zijn de cameraopstelling en de -bewegingen visueel weergegeven. Volgende zoom-sessies van de filmwerkplaats: 25 maart en 8/22 april.

 

Donderdag 11 februari 2021: Deelnemers Filmwerkplaats bespreken 5 ingezonden synopsissen en krijgen instructie voor het maken van een reclamefilmpje.  (presentatie Reclamefilm maken)    (Reclame AIDA model)

Synopsis

Vijf deelnemers aan de filmwerkplaats hebben een synopsis ingestuurd, gebaseerd op het idee voor een korte film van Bertie. Het doel was het oefenen in het schrijven van een synopsis. Een synopsis is een korte samenvatting van de inhoud van de film. Hier was de limiet een half A4.

De vijf synopsissen zijn allen ingedeeld in een begin, midden en eind; respectievelijk introductie en probleemstelling (begin), de weg naar de oplossing (midden) en de oplossing plus afronding (eind). Tyron  en Martine schrijven een synopsis voor de gezamelijke film (gebaseerd op de vijf inzendingen).

Kort wordt ingegaan op de stappen na het schrijven van een synopsis. Uitgelegd wordt wat aktes, sequenties, scènes en scenario’s zijn en wat ze met elkaar te maken hebben. Dit zal later nog uitgebreid aan de orde komen.

Reclamefilmpje

In de filmwerkplaats, de naam zegt het al, wordt gewerkt. Bertie introduceert de volgende opdracht: het maken van een reclamefilmpje van minimaal 20 en maximaal 60 seconden. Het doel is het oefenen met structuur in een film. Voor het maken van het filmpje is afgesproken 6 weken de tijd te nemen. Dat betekent dat het op donderdag 25 maart gereed is.

Het filmpje moet een duidelijke boodschap hebben, overtuigend en geloofwaardig zijn. Een goede slogan helpt de boodschap te verduidelijken. Ook voor zo’n kort filmpje moet een synopsis worden geschreven met een begin, een middenstuk en een eind.

Idee is ook samen te werken en elkaar hierbij te helpen waar mogelijk. Wellicht komen er bij sommige deelnemers van de filmwerkplaats kwaliteiten bovendrijven die goed benut kunnen worden tijdens de eindopdracht van de filmwerkplaats, de productie van de speelfilm van 15 minuten.

Volgende zoom-sessies van de filmwerkplaats: 11 maart, 25 maart, 8 april en 22 april.

 

Donderdag 28 januari 2021: Deelnemers maken definitieve keuze voor onderwerp speelfilm van 15 minuten.

De vorige keer is er een keuze gemaakt uit de ingestuurde ideeën voor een speelfilm van 15 minuten. Twee ideeën bleven over met een gelijk aantal punten. Vandaag is definitief de keuze gemaakt voor een film met de werktitel “Het leven van een gehandicapte”, ingebracht door Bertie Borggreve.

De Filmwerkplaats combineert het leren van elkaar met het daadwerkelijk realiseren van een korte film. In deze bijeenkomst wordt uitgelegd dat een premisse een samenvatting van de kern is, indien mogelijk gevat in één enkele zin. Een hulpmiddel kan zijn: A leidt tot B, waarbij A de beginsituatie is en B de eindsituatie. Met het volgende ezelsbruggetje kan een krachtige premisse worden geformuleerd: “Als ………. en ……….. dan ………….”. Als samenvatting van de synopsis van “het leven van een gehandicapte”: “ Als je door een ongeluk invalide raakt en je komt daardoor de liefde van je leven tegen dan is dat het begin van een mooie toekomst.

Het doel van een premisse is het vasthouden van de draad en de kern van het verhaal. Bij het schrijven van het scenario is dit de kapstok. Met de premisse maak je vervolgens een samenvatting van je filmverhaal met daarbij tenminste drie “Acte’s”: Begin, midden en eind.

Na de uitleg is het tijd voor het zelf formuleren van een premisse. Iedereen formuleert een premisse, maar de premisse van Marja wordt het meest krachtig gevonden: “ Hoe een ongeluk leidt tot de liefde van zijn leven “.

Om van een idee tot een eindproduct te komen zijn er een tiental stappen te onderscheiden: Premisse, Synopsis, Step-out line, treatment, Scenario, Plattegrond, Decoupage, Storyboard, Filmen en tot slot Montage. De eerste twee stappen zijn nu aan de orde geweest. In de komende bijeenkomsten worden de volgende stappen uitgelegd. Volgende zoom-sessies van de filmwerkplaats: 11 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april en 22 april. 

JH, 29 januari 2021

 

Donderdag 14 januari 2021: Inventariseren ideeën

Deelnemers Filmwerkplaats beoordelen ideeën voor het produceren van een gezamenlijke speelfilm van 15 minuten.

Om 20:00 zijn 12 deelnemers van de filmwerkplaats ingelogd. Deze avond wordt een onderwerp gekozen voor een 15 minuten durende speelfilm. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer van de filmwerkplaats een “rol” krijgt bij de productie van de film. Zo’n rol is bijvoorbeeld locatie-scout, geluidsman (m/v), cameraman (m/v), prop-manager, etc.

Bertie leidt het proces. Vooraf is gevraagd om na te denken over ideeën voor de film. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de ingebrachte ideeën. Bertie heeft een spreadsheet paraat staan waarin de potentiële onderwerpen kunnen worden gewaardeerd. Dit gebeurt op drie punten: onderwerp, originaliteit en uitvoerbaarheid.

Er zijn in het totaal 5 ideeën voor een film. Drie vallen af en er blijven er twee over met evenveel punten. Dat zijn: “Het leven vanuit een rolstoel” (Bertie) en “Het leven van een complotdenker” (John). Om tot een finale keuze voor het onderwerp te komen zijn Bertie en John gevraagd om op 28 januari een synopsis te presenteren voor hun idee. Dan zal een definitieve keuze worden gemaakt. Er is al wel besloten dat naast de speelfilm ook de “making of” wordt gemaakt. Marja heeft aangegeven hier graag aan te willen werken.

Zoals gezegd krijgen alle deelnemers aan de filmwerkplaats een rol in de productie. Om te kunnen beoordelen waar de kracht van de deelnemers ligt heeft Bertie hen gevraagd om twee filmpjes te maken: een reclamefilmpje van 30 seconden en een filmpje van één minuut waarin een spreekwoord wordt uitgebeeld. Hiervoor is nog geen tijdpad afgesproken.

De volgende zoom-sessies van de filmwerkplaats zijn: 28 januari, 11 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april en 22 april. Zet ze in je agenda!

Woensdag 16 december 2020: Introductie De Filmwerkplaats

Naar de presentatie

Vandaag geeft ons clublid Bertie een introductie over “De Filmwerkplaats”, een nieuw en mooi initiatief van de Videoclub Borne. Idee is dat de clubleden samen filmprojecten gaan uitvoeren. Dit kan van alles zijn, van meer-camera registraties tot vakantie documentaires of korte speelfilms. Het maakt daarbij niet uit welk systeem of montage programma je gebruikt. De Filmwerkplaats is “samen doen” (op een leuke manier) om tot een mooi resultaat te komen. Iedereen heeft zo zijn “specialiteiten”, de een filmt liever, de ander monteert liever, we verdelen de “taken” daarmee kunnen we dus in clubverband van elkaar leren en elkaar versterken! 

Nadat de circa 10 deelnemers van deze eerste ZOOM sessie hebben aangegeven wat ze graag zouden willen doen en bereiken, hebben we bekeken hoe nu verder? We hopen in september volgend jaar (start van het volgende seizoen) weer fysiek bij elkaar te komen. Alle deelnemers maken dan eerst twee korte filmpjes: een reklamefilm en een film “Breng een spreekwoord tot leven”.

Daarna gaan we aan en gezamelijk filmproject werken. Idee is nu om voor die tijd samen tot één idee en script te komen waarmee we dan kunnen starten. Vanaf januari gaan we daarom verder met een twee-wekelijkse sessie om te brainstormen en dat uit te werken. Iedereen die mee wil denken is welkom! Hou de wekelijkse aankondigingen even in de gaten! Bedankt Bertie, voor dit prima initiatief en deze voortvarende start!

==========================================================