Filmen en privacy

Hoe zit het met filmopnamen en privacy (AVG en portretrecht), zie allereerst de bovenstaande instructiefilm en dit bijgevoegde artikel (beiden van De Videomakers).

Voor De Filmwerkplaats gaat het nu vooral om:

  • Filmen in een openbare ruimte (straat, park e.d.) waarbij toevallige passanten in beeld komen,

       (en)

  • Niet commercieel gebruik (publicatie op internet, privé of in verenigingsverband).

Dat mag in principe gewoon!

Maar dan geldt voor:

  • mensen die niet herkenbaar in beeld komen (zonder gezicht (of andere unieke kenmerken (tatoeages) of met hun gezicht wazig in de achtergrond)  –> geen enkele beperking,
  • mensen die wèl herkenbaar in beeld komen –> dan geldt het “Portretrecht”: Hierbij mag je beeld waarin je andere mensen hebt gefilmd, in principe gewoon gebruiken, tenzij je iemand schade aandoet door de manier waarop je het beeld gebruikt. Maak je bijvoorbeeld een documentaire over drugsgebruik, en je filmt iemand die een sigaret rookt, terwijl een voice over vertelt over de nadelen van wietgebruik, dan kan dat de roker van de sigaret mogelijk onterecht in de problemen brengen. Het gaat hier uiteindelijk (formeel bij een rechtszaak) om het afwegen van de belangen van beide partijen (grenzen zijn hier dus niet zo strikt aan te geven).

Vanwege het laatste is het advies daarom dat personen die (mogelijk) herkenbaar in beeld komen, inderdaad toestemming geven. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • de personen expliciet om toestemming te vragen,
  • door aan te geven dat je voor (niet-commerciële) openbare publicatie een film maakt (zoals een bord op straat) en mensen vervolgens toch (zich bewust van de gevolgen) de set op lopen.

Tot slot een citaat uit het onderstaande filmpje: “Onschuldige foto’s in een onschuldige context kun je gerust publiceren, in elk geval op je eigen website. Geef je die foto’s aan anderen om te publiceren, geef dan aan dat zijzelf daarvoor verantwoordelijk zijn.”

Dit geldt dus ook voor videomateriaal en ‘anderen’ zoals een videoclub.

Verder lezen:

Lau, mei 2021