De basis van het (video) monteren

(docent Mirthe, redactie Lau) 

De eerstvolgende cyclus “De basis van het (video) monteren” wordt gehouden in het voorjaar van 2023, zie hierboven voor een beschrijvingen de cursusdata. Hieronder de verslagen van de laatst gehouden avonden.

======================================================= 

Interessante links:  

 

Wo  26 mei 2021 (extra les): Hoe maak je een boeiende(r) film (het verhaal)      (presentatie)       (Artikel “Video wel of niet doen” (Computer idee 2007))

(meer films over “Het verleden van Utrecht”)

Deze avond behandelen we het thema “Het verhaal in je film (Hoe maak je je film boeiender)”. Je wilt je publiek niet vervelen met langdradige scènes of saaie beelden. Monteren is meer dan wat beelden achter elkaar plakken, plus een achtergrondmuziekje. Aan de hand van de (Seniorenweb) 10 Gouden film- en monteertips gaan we hiermee aan het werk. Kunnen we dat samen goed invullen? We gebruiken deze tips om allerlei aspecten te behandelen. Met als opdrachten kies een toeristisch object in Borne, wat ga je dan filmen, wat voor stijl kies je voor jouw film en bedenk een stukje Voice-Over, bedenk een begin/midden/eind voor je film.

Na de pauze gaan we nog een stapje verder: hoe zit een (vakantiefilm) documentaire in elkaar? Hoe kom je aan ideeën? Welke structuur geef je aan je film en (wat moeilijker) hoe kies je (a) een informatielijn, (b) de interesselijn en (c) de presentatielijn. Voor het laatste, zie ook het onderstaande filmpje “Delete It” als mooi voorbeeld.

 

 

Wo  12 mei 2021 (extra les): Découpage 

   (presentatie)    (de voorbeeldfilms)

Uit het boek “Film maken” (auteur Roemer Lievaart):

Hieronder de Découpage Film van ons clublid Peter.

 

Wo  14 april 2021 (les 5/5): Afwerking beeld en geluid montage

(presentatie)        (de voorbeeldfilms)

In deze laatste les allereerst nog even terug naar de vorige les: de lengtes van shots en de keuzes van snijmomenten. De lengte van de shots is bijvoorbeeld afhankelijk van het type shot (Totaal, medium of Close-Up), maar ook van of we een relatief vlotte film willen maken, toch wat rustiger of juist willen afwisselen (wat vertragen als het spannend wordt, wat versnellen bij meer actie). Let bij de keuze van de (in- en uit) snijmomenten er o.a. op dat je niet knipt tijdens (deel)zinnen, in een beweging (van het onderwerp en de camera). Wat betreft de (beeld) overgangen: kies i.h.a. een “harde las” (geen effect), maar een cross-dissolve (vloeiende overgang) kan wel bij shots die bij elkaar horen (vitrine in een museum) of bij sfeer-impressie in een natuurfilm. Een fade-uit (naar zwart) plus een fade-in geeft de kijker de indruk van een tijdsprong (bijvoorbeeld naar de volgende dag). 

Denk bij de afwerking van het geluid aan (1) het absolute niveau (de sterkte) van en (2) de onderlinge afregeling tussen het originele (live) geluid, de Voice-Over en de muziek. Denk ook aan het vloeiender maken van de overgangen door het geluid voor te trekken t.o.v. het beeld (J-cut) of juist wat door te laten lopen (L-cut).  Maar denk ook aan het toevoegen van specifieke geluideffecten (door een Geräuschmacher of Foley artist), zie het mooie voorbeeld in het bovenstaande filmpje.

Denk bij de afwerking van het beeld aan een correctie van de witbalans (bij gebruik van meerdere camera’s, maar ook als met één camera tijdens de opname van buiten naar binnen loopt (zoals bij een Lipdub, zie het voorbeeld). Daarnaast aan het aanpassen van het contrast en de helderheid (probeer eens de knop “Automatisch instellen”). Probeer vooral bij de opname te letten op een optimaal beeld, zodat je deze beeldbewerkingen zo min mogelijk hoeft toe te passen. Tenzij je natuurlijk juist  (professioneel) specifieke kleur “sferen” wilt aanbrengen (zie de clubavond over Color Grading met DaVinci Resolve).

Wo  31 maart 2021 (les 4/5): Lengte van shots, snij-momenten, overgangen, continuïteit en het bespreken van de 10 montages    (presentatie)  

(de 10 films van de deelnemers)   (waaronder de twee hieronder van Annie en Paul)

In deze vierde les van de cursus allereerst aandacht voor de lengtes van shots en de keuzes van snijmomenten. De lengte van de shots is bijvoorbeeld afhankelijk van het type shot (Totaal, Medium of Close-Up), maar ook van of we een relatief vlotte film willen maken, toch wat rustiger of juist willen afwisselen (wat vertragen als het spannend wordt, wat versnellen bij meer actie). Let bij de keuze van de (in- en uit) snijmomenten er o.a. op dat je niet knipt tijdens (deel)zinnen, in een beweging (van het onderwerp en/of de camera).

Wat betreft de (beeld) overgangen: kies i.h.a. een “harde las” (geen effect), maar een cross-dissolve (vloeiende overgang) kan wel bij shots die bij elkaar horen (vitrine in een museum) of bij sfeer-impressie in een natuurfilm. Een fade-uit (naar zwart) plus een fade-in geeft de kijker de indruk van een tijdsprong (bijvoorbeeld naar de volgende dag). 

Zie hieronder voor links een filmpje (X-Dance Fame) met veel match cut overgangen tussen twee shots (van opeenvolgende scènes, d.w.z. een tijd en/of locatie sprong) die een gelijkenis (in armen, benen, sprong) hebben. Rechts enkele voorbeelden van Snijden in de beweging (“Cut in action”). Daaronder een mooi filmpje over fouten in de continuïteit tussen twee opeenvolgende shots.

Wo  17 maart 2021 (les 3/5): Découpage, tijdverdichting (Presentatie)

In deze derde les behandelt Mirthe o.a. de Découpage: het opdelen van je filmscène in Totaal shots (T), Medium (M) shots en Close-ups (CU). Waarom doen we dat eigenlijk?

Allereerst voor het op een boeiende manier structureren van informatie: maak een volgorde van (T/M/CU) shots zodat de kijker het verhaal kan volgen (5 W’s, doel, wat gebeurt er?). Ten tweede het geeft je (als maker) controle over wat de kijker wèl (geeft aandacht) of niet (geeft spanning) te zien krijgt. Tenslotte kun je daarmee je verhaal vertellen via een patroon van actie-reactie. Een voorbeeld meisje in de klas leest boek, jongentje probeert aandacht te trekken door propjes te gooien (reactie meisje), juf ziet het (reactie juf), etc. Hieronder een mooi voorbeeld van het effect van een goede découpage. Het blijkt dat ook découpage wel weer wat subjectief is: wat de een logisch (mooi) vindt, kan een ander weer niet logisch vinden!

Hieronder wordt het effect van découpage goed gedemonstreerd: dezelfde scène in de eerste minuut als één shot (saai!), in de tweede minuut (vanaf 1:12) “gedécoupeerd” (veel boeiender!). Bron: Haagse Amateur Filmclub.

Wo  3 maart 2021 (les 2/5): Technieken: crosscutting, inserts, J/L-cut     (presentatie)     (voorbeeldfilms)

In deze tweede les van “De basis van het (video) monteren” kijken we wat we nog meer met de volgorde van onze shots kunnen doen. Een drietal montagetechnieken komen o.a. aan de orde: Cross-cutting, inserts en J/L-cuts (het, t.o.v. het beeld, voortrekken of laten nalopen van het geluid).

Cross-cutting is het door elkaar monteren van twee scènes (2 handelingen). Voorbeelden: de auto (van links naar rechts) en de fietser (van recht naar links) die uiteindelijk in botsing komen, de achtervolger en de achtervolgde die elkaar uiteindelijk te pakken krijgen of de twee geliefden die uiteindelijk bij elkaar komen.

Met deze technieken gingen we vervolgens zelf aan de slag met ofwel onze eigen shots ofwel de shots van de Koets’n Kearls. We splitsen op in ZOOM “break-out” rooms, gaan zelf aan het werk en de docent Mirthe gaat van room naar room om te zien hoe het gaat en om tips en trucs te geven. De deelnemers waren het er over eens: weer veel opgestoken deze avond! 

Hieronder een Cross-cutting voorbeeld (van ons clublid René)

Wo 17 februari 2021 (les 1/5): Aanpak, van film naar scènes en shots    (presentatie)

In de VCB cursus “De basis van het (video) monteren” (5 avonden) behandelen we de belangrijkste stappen van het monteren: de aanpak, de découpage, de overgangen, handige montagetechnieken (geen springers), de keuze van de shots en snijmomenten en de (beeld/geluid) afwerking. Het gaat dus ditmaal niet over specifieke montage tooling (programma’s), maar over hoe je een goed lopend filmpje monteert. Het gaat er ook over dat je zelf hier meer gevoel voor ontwikkeld en kritisch(er) gaat leren kijken naar je eigen montage. 

In deze eerste les behandelt Mirthe de algemene aanpak en hoe je van de totale film (boek) naar sequenties (hoofdstukken), scènes (alinea’s) en shots (zinnen) komt. Maak steeds kleine beeldverhaaltjes is de algemene boodschap met afwisselende beelduitsnedes: Totalen (T), Medium shot (M) en Close Ups (CU). Dat is niet zo eenvoudig, maar daarover de volgende les (over découpage) meer. Tot slot: organiseer je project netjes in mappen, maak bijvoorbeeld een map

“D:\VIDEO\2021\01_BasisMontage\…” voor deze cursus en maak verschillende mappen voor de verschillende lessen (net als voor de scènes (en binnen de scène voor goede, foute en matige shots) van je film). Dit werkt makkelijk en is ook handig voor een backup van je project!

Met de praktijkoefening (waarbij 12 shots bekeken (“gespot”) en verdeeld moeten worden over 4 mapjes) wordt dit alles tenslotte erg duidelijk gemaakt.

 

Wo 20 januari 2021: De basis van het (video) monteren, Introductie

(presentatie)

Wil je van een professional de basistechnieken van het monteren van je films leren? Dan biedt de Videoclub Borne wellicht de oplossing! De Videoclub Borne geeft hiervoor de cursus De basis van het (video) monteren!

Of het nu gaat om het monteren van je vakantiefilm of om de opdrachtfilm voor je studie, je kunt bij de Videoclub Borne prima terecht. Weet je welk montage programma je dan moet kiezen? En hoe pak je dat dan aan, waar begin je bijvoorbeeld mee? Waar let je op bij het monteren? En welke technieken zijn er om er voor de kijker een goed lopende en boeiende film van te maken? Dat is nog niet zo eenvoudig!

Bij de Videoclub Borne start daarom een cursus De basis van het (video) monteren’. Deze cursus wordt gegeven door Mirthe Fernandes, afgestudeerd aan De Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht (in de richting Documentaire maken) en sinds 2019 professioneel all-round filmmaker in Goor (zie ook haar website Fernandesfilms).

De cursus zal allereerst ingaan op de aanpak, van film naar scènes en shots, de Découpage (de afwisseling van totalen, medium shots en Close-Ups) en de juiste tijdverdichting. Je laat uiteraard niet alles wat er gebeurt zien in de film, want dan blijft er niets over voor je verbeelding. Dus wat laat je wel zien en wat juist niet? Daarna zullen allerlei technieken behandeld worden die je kunt toepassen. Denk maar aan cross-cutting (twee verhaallijntjes door elkaar monteren), inserts en cut-aways, maar ook hoe vermijd je eigenlijk die vervelende “springers” (de plotselinge shots wisselingen die het mooi vloeiende verloop van je film verstoren)? Tot slot waar leg je dan de juiste snijpunten tussen de shots en wat kun je allemaal doen aan het goed afwerken van het beeld en het geluid? Zie de presentatie voor alle lesdata.

 

Wo 22 jan 2020: Praktijk (oefeningen bespreken)

Op deze praktijk avond hebben we vooral de montages van enkele clubleden (de opdrachten van de vorige les) bekeken en besproken (zoals hierboven de montages van Louis). Niet om te beoordelen of ze goed of fout zijn, maar vooral om samen te kijken waar we allemaal op kunnen letten als we een “goed lopende” montage willen maken. Dit geeft al zoveel interessante discussiestof dat de avond voorbij vloog: welke volgorde kies je van je shots, waar kies je je snijpunten zodat er geen springers ontstaan en de overgang soepel “continue” loopt? Zijn er wellicht andere shots die je er beter tussen kunt plaatsen? Maar ook, waar gaan we dan de volgende keer bij het filmen toch liever meer op letten. Kortom, weer genoeg stof tot nadenken voor bij de volgende film! Conclusie was ook wel dat er niet één goede montage is en dat wordt ook mooi geïllustreerd door onderstaande filmpje van De Videomakers (www.devideomakers.nl).

Wo 8 jan 2020 (7/11): Springers vermijden (Presentatie)

Meestal willen we een ‘soepel en goed lopende’ film maken en dat betekent ook dat we proberen goed lopende “niet-voelbare” overgangen (“lassen”) te maken. “Springers” zijn overgangen die juist wèl vreemd overkomen bijvoorbeeld door (a) een stand van een hoofd/hand die (doordat we een stukje hebben weggelaten, de tijdverdichting) ineens anders is, (b) een achtergrond (de wolken in de lucht) die ineens verandert, (c) het aandachtspunt dat eerst links in beeld en vervolgens rechts in beeld ligt, (d) een beweging (zoals het lopen van een persoon of een dier) die niet goed doorloopt over 2 shots of (e) we gaan over de (dramatische of bewegings-) as. In deze les is een goed overzicht gegeven van hoe we al deze valkuilen kunnen voorkomen en oplossen in de montage. Met drie oefeningen van de Koets’n Kearls opnamen, de tocht in en rond Borne (oplopend in moeilijkheidsgraad) hebben we dit vervolgens kunnen toepassen. Weer veel nieuwe inzichten opgedaan (met dank aan Lau). Zie ook nog (Kennisnet Wikiwijs) Filmen _en filmtechnieken, het item “Filmen” en bijgevoegde filmpjes (o.a. van De Videomakers).

Wo 30 okt 2019 (4/11): Geluidmontage 2/2 (verbeteren) (Presentatie) 

Deze vierde les van de cyclus “Montage, de techniek” behandelen we het verbeteren van je geluidmontage. Allereerst  laat Lau zien hoe je “setnoise” (een aparte opname van het achtergrondgeluid) soms handig kunt gebruiken om te opvallende stiltes op te vullen. Daarna bekijken we de verschillende mogelijkheden van de MagiX mixer (zie hiernaast): de equalizer, het gebruik van galm en echo en tenslotte het toevoegen van compressie (zie ook hier voor meer uitleg). Het laatste wordt een stuk duidelijker door het onderstaande filmpje.

En, last but not least, laat Lau zien hoe je storend achtergrond geluid op een slimme manier uit je geluid weg kunt filteren, bijvoorbeeld het geluid van een storende pelletkachel:

Praktijk_Montage_denoise_ORIGINEEL       Praktijk_Montage_denoise_DENOISED

maar ook het geluid van een storende ventilator of een brom!     –> Zie  MagiX – denoiser

Wo 16 okt 2019 (3/11): Geluidmontage 1/2 (basis) 

(Presentatie)    Zie ook:  AudioEditingSW_DigitalMovie2018

In de derde les van de cyclus “Montage de techniek” behandelen we de basis van het monteren van je geluid in je film. Vaak wordt dit wat onderschat, maar het is o zo belangrijk! Hoe zorgen we voor soepele geluidovergangen tussen twee opeenvolgende shots, wat is juiste geluidniveau (geen oversturing van je niveaus) en hoe zacht zetten we de muziek zodat voor iedereen de Voice-Over ook echt verstaanbaar is? Al deze onderdelen uit de MagiX basiscursus van de Videoclub Borne (zie MagiX_Basiscursus) worden nogmaals doorgenomen en meteen geoefend. Over twee weken de meer gevorderde technieken over het monteren van het geluid!

Wo 7 nov 2018: MagiX Geluidsmontage (gastspreker Hans Nijhof) (Presentatie)

Hans omschrijft zichzelf op LinkedIn als “Geluidstechnicus, componist, producer”. Met zijn bedrijf produceert hij al 20 jaar zijn eigen muziek voor commercials en films., maar voert hij ook audio nabewerking en restauraties uit. Een uit de hand gelopen hobby, geeft hij zelf aan. Op deze praktijkavond bij de videoclub Borne heeft Hans de belangrijkste audio features van MagiX behandeld: wat is een logische manier van het bewerken van je audio (je workflow). Ook heeft hij de uitgebreidere audio tools van MagiX toegelicht: naast een uitleg van het gebruik van de MagiX audio mixer ook bijvoorbeeld wat compressie, limiting en/of equalizing nu eigenlijk doen. En hoe gebruik je galm op de juiste manier? Tenslotte is hij kort ingegaan op het maken van een Voice-Over voor je eigen films, maar dit komt uitgebreid nogmaals aan de orde op de volgende avond van Hans op woensdag 10 april 2019!