Praktijkgroep Filmopnamen

(docent en redactie: Lau)

Wo 18 september & 2 oktober 2019: Ken je camera – Knoppencursus 

(Presentatie 1)   (Presentatie 2)

WelkeMicrofoon_DigitalMovie2017    DeVideomakers_Filmen_en_licht_2018

We starten het seizoen 2019-2020 met twee avonden over de belangrijkste knopjes op je camera: het automatisch of met de hand instellen van het geluid, de belichting, het scherpstellen en de witbalans. Daarnaast is er een overzicht gegeven van de mogelijke microfoon typen (vooral de Rode Videomic springt eruit!). Beide avonden met veel instructiefilms en vooral samen aan het werk. gaan. Dit levert natuurlijk voor veel clubleden nieuwe inzichten over de mogelijkheden van hun eigen  camera. 

Woensdag 10 april 2019: Voice-Over opnemen en monteren (Presentatie)

Vandaag de tweede avond over Voice-Over (VO): het opnemen en monteren. Voor het opnemen gelden een aantal tips: 

 • Zoek een ruimte met weinig galm (een slaapkamer werkt vaak goed).
 • Neem de VO op met de videocamera (de interne of een externe microfoon) of met een microfoon aangesloten op de computer geluidskaart (het laatste blijkt vaak wat lastiger).
 • Ga de tekst eerst ‘droog’ (zonder op te nemen) oefenen en pas deze eventueel (als deze niet goed loopt) aan.
 • Probeer alle tekst In een keer op te nemen (anders veranderd meestal de klankkleur).
 • Ga de tekst niet voorlezen, maar doe alsof je het aan iemand anders vertelt.
 • Spreek rustig, niet te vlug en houdt een glaasje water bij de hand.

Ook voor het monteren worden een aantal tips gegeven:  gebruik maximaal 60% tekst (afwisseling) en doe dat in tekstblokjes van ongeveer 20-30 seconden (maak meerdere korte zinnen) en zorg tenslotte voor de juiste afregeling van de geluidniveaus (muziek t.o.v. de VO). Zet de muziek vooral ook nog wat zachter als je zelf denkt dat het goed is (een kijker ziet de film en hoort de tekst maar één keer). We kregen allemaal de opdracht een montage te maken. Hierboven het resultaat van ons clublid Peter.

Woensdag 27 maart 2019: Voice-Over maken (Presentatie)

Vandaag de eerste avond over Voice-Over (VO): het maken van de juiste tekst. Allereerst bekijken we enkele voorbeelden: mooie Polygoon beelden van de Stork fabriek in Hengelo en (wat recenter) een stukje vakantiefilm over Bali. Dit levert al een aardige discussie op over wat is goed en wat kan beter. Daarna wat aandachtspunten op een rij:

 • Zorg voor een informatieve en aanvullende tekst
 • Zorg voor goed lopende tekst (spreektaal)
 • Niet te lange zinnen
 • Geen moeilijke woorden
 • Afwisselde korte/lange zinnen.
 • Bekijk vooraf waar de nadruk moet gaan liggen
 • Zuinig met cijfers en getallen
 • Zoek een prettige stem (man/vrouw?)

Tenslotte gaan we zelf aan de slag met het maken van een enkele VO openingszin voor een stukje film over de Mariakapel in Borne. Over 2 weken wordt deze avond vervolgd met als gastspreker Hans Nijhof over het inspreken en monteren van een Voice-Over.

Woensdag 13 maart 2019: Muziek bij je film (Presentatie)

Je hebt je film af, maar welke muziek hoort daar nu bij? Deze vraag stond centraal deze avond. Geen gemakkelijke opgave want ieder heeft zo zijn voorkeur. Dat bleek ook wel uit de voorbeelden en de discussies die daarop volgden. Waar de een griezelt van jodelen onder een Oostenrijks vakantieverslag, vindt de ander dat juist de sfeer van het land en de filmbeelden versterken. Toch weer veel geleerd deze avond, bijvoorbeeld het nut een muziekplan maken voor de scènes in je film. Is veel werk, maar daar wordt de film wel 10x boeiender van.

Woensdag 27 februari 2019: Bewegen met de camera (Presentatie)

Vandaag een les over “Bewegen met de camera”, ofwel het maken van “dynamische” shots. Dit staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van de “Cameravoering”. Cameravoering heeft veel aspecten, maar kun je opdelen in 1. Waar staat de camera (qua hoogte (vogel, normaal, kikker), en t.o.v. de actielijn, 2. Wat ziet de camera (welk kader: Totaal, Medium of CU?) en de compositie) en 3. Wat doet de camera (de camera beweging dus en thema van vanavond). Zie, voor dit laatste, de bovenstaande twee voorbeelden. De camera beweging moet wel een functie hebben: we “establishen” (introduceren de scène), we volgen de eigen loopbeweging, de hoofdpersoon of een blikrichting (wat ziet hij/zij en laten dat dan vervolgens zien). Met het volgende verhaaltje gingen we tenslotte zelf aan de slag: Iemand zit aan een tafel met een Bounty voor zich liggend op tafel. Hij/Zij pakt dit op, wikkelt de verpakking eraf en neemt een hap. Het gezicht verraadt of de smaak wel/niet bevalt. De opdracht was op dit dan met één camerabeweging te filmen! Dat valt nog niet mee, maar (als het lukt) geeft het wel een mooi (en voor de kijker boeiend) ‘verbindend’ shot!

Woensdag 30 januari 2019: Découpage (opsplitsen in T/M/CU shots) (Presentatie)

In deze achtste les van de praktijkgroep Filmopnamen behandelt Lau de Découpage. Dit is het opdelen van je filmscène in Totaal shots (T), Medium (M) shots en Close-ups (CU). Waarom doen we dat eigenlijk? Allereerst voor het Structureren van informatie: maak een volgorde van (T/M/CU) shots zodat de kijker het verhaal kan volgen (5 W’s, doel, wat gebeurt er?). Ten tweede het geeft je (als maker) controle over wat de kijker wèl (geeft aandacht) of niet (geeft spanning) te zien krijgt. Tenslotte kun je daarmee je verhaal vertellen via een patroon van actie-reactie. Een voorbeeld: meisje in de klas leest boek, jongentje probeert aandacht te trekken door propjes te gooien (reactie meisje laten zien), juf ziet het (reactie juf laten zien), etc.

Maar hoe pak je dat nu zelf aan? Met de uitgedeelde oefening werd dit opeens een stuk duidelijker: maak een schets (bovenaanzicht), teken de (dramatische en bewegings-) assen en bedenk een aantal camera posities (inclusief het kader: totaal, medium of close-up, zie de afbeelding). Maak hiermee vervolgens een “shotlist” en klaar is je découpage!

Woensdag 16 januari 2019: Kaders, aandachtspunt en compositie (Presentatie)

(Foto met toestemming van Validators Amsterdam) Compositie is kijken met gevoel: als we naar een beeld kijken, hebben we automatisch ook een gevoel daarbij. Deze gevoelens worden o.a. beïnvloed door je eigen ervaringen (indrukken die jij in jouw gehele leven al hebt opgedaan). Compositie is dus in principe iets persoonlijks en dus erg subjectief: wat de een (vanwege zijn/haar eigen associaties) mooi vindt, kan een ander wellicht saai vinden. Toch zijn er een aantal algemene regels m.b.t. de beeldcompositie. Deze regels zijn in principe hetzelfde voor het gebruikelijke 4:3 beeld als voor het 16:9 (breed-) beeld. Voor deze regels kunnen we veel leren van de fotografie. In deze les zijn kort de basisregels voor kaders, aandachtspunt en compositie behandeld. Wanneer gebruiken we een Totaal shot, wanneer een Medium en wanneer een Close-up (CU). Wat trekt in een foto/video eigenlijk onze aandacht en hoe maken we dan een mooie compositie? Dit werd allemaal haarfijn uitgelegd! Door met een oefening het vervolgens zelf ook toe te passen blijft het ook nog eens goed hangen. In de hands-out kregen we tenslotte ook allerlei ideeën om meer diepte in onze opnamen te (gaan) krijgen.

Woensdag 21 november 2018: Waar staat de camera: Standpunten, Niet over de as gaan, objectief versus subjectief. (Presentatie)

Vandaag een druk programma. Allereerst de bekende standpunten (zie hiernaast): Kikker-, Ooghoogte- en Vogel-perspectief hebben zo hun eigen betekenis en daar kun je dus bewust gebruik van maken!  Dan een uitleg over de Bewegingsas (met als voorbeeld de camera’s bij het voetbalveld) en (wat ingewikkelder) de Dramatische as. Dit hebben we vervolgens uitgebreid geoefend met de praktijkopdrachten van Lau. Als uitsmijter tenslotte (nog wat gevorderder) de Objectieve en de Subjectieve camera standpunten en hoe je dat in je scène kunt gebruiken voor wat meer spanningsopbouw. Weer ontzettend veel geleerd deze avond!

Woensdag 10 oktober 2018: Hoe maak je je film boeiend(er)? (Presentatie)

Deze avond behandelen we het thema “Hoe maak je je film boeiender”. Je wilt je publiek niet vervelen met langdradige scènes of saaie beelden. Monteren is meer dan wat beelden achter elkaar plakken, plus een achtergrondmuziekje. Aan de hand van de (Seniorenweb) 10 Gouden film- en monteertips gaan we hiermee aan het werk. Kunnen we dat samen goed invullen? We gebruiken deze tips om allerlei aspecten te behandelen. Met als opdrachten kies een toeristisch object in Borne, wat ga je dan filmen, wat voor stijl kies je voor jouw film, bedenk een stukje Voice-Over, bedenk een begin/midden/eind voor je film en (wat moeilijker) hoe kies je (a) een informatielijn, (b) de interesselijn en (c) de presentatielijn. Voor het laatste, zie ook het onderstaande filmpje als mooi voorbeeld “Delete It”.

 

Wo 21 maart 2018: De bewegende camera (vervolg) (Presentatie)

Op deze 3e (en laatste) avond van de korte workshop “De bewegende camera” zijn we zelf aan het découperen en filmen geslagen, zie hierboven het laatste (verbindende) shot. Het verhaal was “Twee personen zitten aan een tafel, de een biedt de ander een koekje aan (“Koekje?”) [blikken wisselen]. Die twijfelt (“niet goed voor de lijn” en schuift het bordje van zich af), de ander dringt nogmaals aan (houdt het bordje voor zijn gezicht),…. Tot “Dan niet!” en neemt er zelf één!”. Nu kijken of we er ook een goed lopend filmpje van kunnen maken.

Wo 7 maart 2018: De bewegende camera, deel 2. 

De 1e avond van de korte workshop “De bewegende camera” gegeven door Lau. Met eigen filmcamera gingen de leden weer aan het oefenen ZONDER STATIEF. Om in bijzijn met eigen figuranten bewegende en vloeiende beelden te maken. Vooral ook aan één stuk van TOTAAL / OVER DE SCHOUDER (OTS) naar CLOSE-UP (CU). Wij konden deze opnames direct op groot TV scherm zien wat er dan gebeurde. Een ieder lid kon hiermee een hele avond mee bezig zijn om een perfect resultaat te behalen. En pas op: NIET OVER DE AS gaan, voor de beelduitsnede en in welke richting kijkt de close-up persoon, houdt die ruimte open. Deze avond weer veel geleerd en kunnen nu thuis/privé gaan oefenen! Alweer een boeiende cursus avond gehad! En Lau bedankt hiervoor!

Wo 21 februari 2018: De bewegende camera, deel 1.

Na een korte uitleg gaan we zelf aan de slag met het volgende verhaaltje: “Twee personen zitten aan een tafel, de een biedt de ander een koekje aan (“Koekje?”) [blikken wisselen]. Die twijfelt (“niet goed voor de lijn” en schuift het bordje van zich af), de ander dringt nogmaals aan (houdt het bordje voor zijn gezicht),…. Tot “Dan niet!” en neemt er zelf één!“. We maken hiervoor een storyboard (zie hieronder) met zoveel mogelijk (wel zinvolle) camera bewegingen. Volgende keer gaan we hiermee verder.

 

Wo 7 februari 2018: Werken met Licht (Presentatie)

De Videomakers: Filmen en licht – de basics van belichting bij video

(videotips van De Videomakers) Onder begeleiding van Lau,hebben wij veel informatie gekregen om met je camera in het menu tegenlicht optimaal in te moeten stellen voor de beste en mooiste opnames te maken.  En een voorbeeld gezien van een LED-VIDEO-FOTO lamp “LEDGO” (circa 100 euro en geschikt voor medium en Close-Up shots) die je boven op je camera kunt zetten. Met deze ledlamp kun je o.a. de kleur temperatuur afstellen van helder wit  naar zo’n 666 lumen. Kortom, het was weer een prachtige informatie-avond. Lau, bedankt.

Do 25 januari 2018: Een documentaire verhaal. (Presentatie)

Marja is bezig met een documentaire over het ontstaan (en de achtergronden van) het Tuindorp in Hengelo, maar loopt vast met het “Verhaal”.  Hoe pak je dat aan is dan de vraag. ‘De Koning stierf en daarna stierf de koningin’ is geen verhaal, ’De Koning stierf en daarna stierf de koningin van verdriet’ is wèl een verhaal. Na deze avond weten ook waarom.  We hebben het daarna over Doelgroep, de Premisse (of de Centrale vraag), de Logline (“Godfather is een misdaadfilm waarin de brave Mickael Corleone om zijn familie te beschermen een keiharde mafiabaas moet worden in het criminele milieu van New York in de jaren 50”), de Synopsis (samenvatting) en de verschillende lijnen in je film: de informatielijn, de interesselijn (het ‘drama’ van je personages) en de presentatielijn (hoe beeld je het uit). De parallel met een boek maakt alles nog eens wat duidelijker. Met veel nieuwe inspiratie gaat Marja uiteindelijk naar huis!

Do 18 januari 2018: Alles over geluid bij het opnemen. (Presentatie)

Deze avond alles over het opnemen van het geluid: met de interne microfoon van je camera, een externe microfoon, een dasspeld microfoon, met een hengel (“boom”) of met een (digitale) recorder. Eerst  is er een stukje theorie gegeven: wanneer gebruik je nu het beste welke methode? En een filmpje over het apart maken van (eigenlijk alle) geluiden die je hoort in een film (de Foley artist of “Gerauschmacher”, zie hieronder). Tot slot hebben we de verschillende methoden ook zelf uitgeprobeerd. Het mooie is dat al deze typen microfoons en opname apparatuur gewoon beschikbaar zijn op de club (zie ook VCB uitleen apparatuur). Wat  geeft het gebruik van de externe microfoons (dasspeld en/of de hengel) een verbetering, dat is toch wel weer een eye opener!

Zie ook Welke microfoon?

Do 7 dec 2017: Knoppencursus 2/2 (Witbalans & Selectieve scherptediepte). (Presentatie)

Vandaag deel 2 van de “Knoppencursus” behandelen we het instellen van de camera witbalans (maar ook  het creatief beïnvloeden van de kleurbalans) en het omgaan met selectieve scherptediepte (zie ook het filmpje hieronder). Allereerst herhaalden we de vorige les kort. Daarbij bleek er veel behoefte aan het goed instellen van het geluid. Dit hebben we even bekeken, maar in de volgende les (18 januari 2018) gaan we hier verder op in.  Daarna kwam de witbalans aan bod: wanneer kan dat prima automatisch (bijna altijd) en wanneer juist niet. Hoe krijg je nu een mooie zonsondergang goed op je film? Dan zeker niet met de automaat, dat bleek wel! Je camera een beetje voor de gek houden met een ietwat gekleurd vel blijkt de juiste oplossing.

Donderdag 9 nov 2017: Knoppencursus 1/2 (Belichting, Scherpstellen en Geluid) (Presentatie)

Vandaag deel 1 van de “Knoppencursus” behandelen we het instellen van de Belichting, het Scherpstellen en het Geluid. Voor het meeste van onze opnamen voldoet de automaat prima, maar soms is het beter (en soms nodig) om instellingen met de hand te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de belichting bij een extreem lichte (sneeuw) of donkere (avond) achtergrond. We kunnen bij veel camera’s dan automatisch iets over- of onderbelichten. Zo ook gaat het automatisch scherpstellen bij een onderwerp uit het midden niet altijd goed. Handmatig scherpstellen werkt dan beter. Op deze avond blijkt wel dat ook de meeste “consumenten camera’s” meer mogelijkheden hebben dan we denken, al is de bediening via de menu’s niet altijd even handig. Dat je ook het niveau voor de geluidsopname (bijvoorbeeld voor het opnemen van een Voice-Over) kunt vastzetten is voor iedereen echt een eye-opener!