Archief 2012 Filmen in de vakantie kan niet

Vanuit de programma commissie zijn we al enige jaren bezig om via kleinschalig activiteiten-programma aanbod onze films te verbeteren. Bijvoorbeeld de 1 en 3 minuten films maken en alles wat daar in de voorbereiding bij hoort. Denk hierbij aan verhaallijn/rode draad, scenario, story-boards  tekenen, compositie, beeldformaat etc. Steevast en steeds luider kwam van de leden de klacht naar voren, dat dit bij vakantie filmen niet van toepassing kon zijn.  Immers  een situatie waarin je tijdens vakantie spontaan terecht komt, kan je vooraf geen verhaallijnen, scenario;s  storyboards  etc. maken. Conclusie: Filmen in de vakantie kan niet en vakantiefilms blijven dus altijd maar een rommeltje.

Met deze prikkelende conclusie zijn we aan de slag gegaan. Na veel overleg en vanuit ons eigen VCB netwerk, kwamen we terecht bij Henk Koster, de (toen nog) voorzitter van de AVO. Henk Koster hebben we geconfronteerd met deze stelling, dat filmen in de vakantie niet kan. Henk was het totaal niet eens met deze stelling en wilde het tegendeel aantonen, hoewel hij het geen gemakkelijke opdracht vindt. Henk wilde de confrontatie met ons VCB leden niet uit de weg gaan en vanuit deze stelling/achtergrond heeft Henk enkele workshops bij ons in Borne gegeven. Zie hierboven de resultaten.